Communicatie

Community Manager (m/f/x) : openstaande vacature bij de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit

Vacature: COMMUNITY MANAGER (m/v/x)

Het communicatieteam van Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (ECOLO) is op zoek naar een medewerker.ster belast met het beheren en de animatie van zijn digitale communicatie via de sociale media.

De digitale communicatiestrategie maakt integraal deel uit van de algemene communicatiestrategie van Georges Gilkinet, met als doel zijn zichtbaarheid en erkenning te vergroten, maar ook om bij te dragen tot de verwezenlijking van zijn politieke doelstellingen in zijn hoedanigheid van Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit.

 

Interesse? Hier vindt u de vacature. Profil_CommunityManager_NL_20210528.pdf