Persbericht

Betere samenwerking tussen NMBS en Infrabel door een vervoersovereenkomst die goedgekeurd werd door de federale regering

12 februari 2021 - Het vervoersakkoord tussen NMBS en Infrabel dat deze ochtend goedgekeurd werd door de ministerraad, plaatst de reiziger centraal bij meer overleg tussen de twee spoorwegmaatschappijen. Dit is een ambitieuze wederzijdse verbintenis, die nuttig is om van het spoor de ruggengraat van de mobiliteit in België te maken en dat is de doelstelling van de regering en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet.

Op vrijdag 12 februari werd bij koninklijk besluit het vervoersakkoord tussen NMBS, de treinoperator, en Infrabel, de infrastructuurbeheerder, goedgekeurd. De overeenkomst voorziet in nauwgezet, ambitieus en gestructureerd overleg tussen beide partners om efficiënter in te spelen op de noden van de reiziger.  De belangrijkste inzet is de stiptheid van de treinen en de kwaliteit van de dienstverlening aan de reiziger op binnenlandse en grensoverschrijdende trajecten.

 

"De trein nemen is een plezier voor mij. Als minister van Mobiliteit wil ik dat dat ook geldt voor elke reiziger, met een betrouwbare, kwalitatieve dienstverlening. Meer treinen en stiptere treinen, treinen waarin je comfortabel en in alle rust kan werken of een praatje maken, met een goed onthaal tijdens je dagelijkse treinreis of bij een ongeval: de klantenservice moet optimaal zijn,” zegt Georges Gilkinet. “Ik ben tevreden dat NMBS en Infrabel hun samenwerking nog zullen verbeteren om nog meer aan de verwachtingen van de reiziger tegemoet te komen.”

 

De overeenkomst omvat een gedetailleerd uitvoeringsproces. NMBS en Infrabel gaan samen een duurzaam en betrouwbaar vervoersplan uitwerken. Dit plan moet doeltreffend inspelen op de noden van de passagiers, zowel in normale omstandigheden als tijdens werkzaamheden. Uitwisseling van gegevens, investeringsbeheer, infrastructuuronderhoud en -exploitatie, ... : dit alles moet passen in  globale en gedeelde visie om alle gebruikers een veiliger, efficiënter en duurzamer mobiliteitsoplossing te bieden.

 

"Onze gemeenschappelijke ambitie voor het spoor is belangrijk. Iedereen draagt er aan bij. Dit is niet alleen een overeenkomst, maar ook een signaal. De mobiliteit 2.0 is staat op de rails", besluit Georges Gilkinet.