Persbericht

Belgische Vicepremier Georges Gilkinet op bilaterale top in Luxemburg: “ Verbetering in het leven van tienduizenden Belgische pendelaars en nog meer Luxemburgers overtuigen om de trein te kiezen”

Op de gemeenschappelijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse regering vandaag in Gaïchel, benadrukten de Vicepremiers Georges Gilkinet en François Bausch hun ambities om het spoorvervoer tussen beide landen verder te verbeteren en meer mensen aan te moedigen om dagelijks de trein te nemen. Op de agenda stonden drie mobiliteitspunten: de vernieuwing van de Belgisch-Luxemburgse intentieverklaring over de spoorwegen; de trans-Europese trein TEE 2.0 die Europese steden Brussel, Luxemburg en Straatsburg met elkaar verbindt en doortrekt naar Bern en Milaan en ook de versnelde modernisering van de as Luxemburg-Brussel.

 

Georges Gilkinet: “In niet-covidtijd pendelen dagelijks bijna tienduizenden Belgische werknemers naar Luxemburg. Samen met mijn Luxemburgse collega wil ik hun leven verbeteren en andere pendelaars aanmoedigen om te kiezen voor de trein. Dat zal bijkomende middelen en extra tijd vragen, maar het is goed voor onze economie en voor het klimaat!

 

Modernisering as Brussel-Luxemburg

 

De twee Vice-premiers en ministers van Mobiliteit, François Bausch en Georges Gilkinet, willen inzetten op een versnelde modernisering van de spoorlijn Luxemburg-Brussel. De modernisering van deze lijn is van cruciaal belang voor het reizigersvervoer, het goederenvervoer tussen Brussel, Luxemburg en Straatsburg. De bedoeling is om de snelheid op deze spoorlijn te verhogen van 130 naar 160 km per uur, zodat Luxemburg opnieuw op 2 uur van Brussel ligt.

 

De modernisering van deze strategische lijn zal veel tijd en middelen vragen, maar de eerste stappen werden gezet. In januari 2021 hebben de twee ministers een gezamenlijke brief naar de Europese Commissie gestuurd met het verzoek investeringen te doen op de as Brussel-Luxemburg. In maart 2021 reageerde de Vice-Voorzitter van de Commissie positief op deze oproep: hij beschouwde het Belgisch- Luxemburgse project als "een voorbeeld van ons beleid voor de ontwikkeling van infrastructuur op Europese schaal". Een eerste bijeenkomst met de Europese Commissie vond plaats op 12 juli.

 

Voor de financiering wordt gekeken naar de Europese Green Deal en de nationale herstelplannen. Zo wordt er gewerkt om een gezamenlijke subsidieaanvraag in te dienen in het kader van de volgende Europese oproep voor projecten van de Connecting Europe Facility en extra middelen te verkrijgen om deze werkzaamheden sneller te kunnen voltooien.

 

Grensoverschrijdende samenwerking wordt verbeterd

 

Vicepremiers en ministers van Mobiliteit Gilkinet en Bausch bevestigden vandaag nog dat ze tegen het einde van dit jaar de Belgisch-Luxemburgse intentieverklaring inzake spoorvervoer snel willen actualiseren met het oog op de uitbreiding en de verbetering van de spoorverbindingen tussen beide landen.

Beide regeringen zijn ook tevreden dat de spoorweggroep, met daarin NMBS en “les Chemins de Fer Kabinet van Georges Gilkinet FINTO, Kruidtuinlaan 50/50 - 1000 Brussel mail : info@gilkinet.fed.be | Tel. +32 (0)2 238 28 00

 

Luxembourgeois” (CFL), die tijdens de 10e Gaïchel in 2017 opgericht werd, ook regelmatig bijeenkomt en haar werkzaamheden voortzet om de reistijd tussen Luxemburg en Brussel te verkorten en de kwaliteit van de dienstverlening voor de reizigers te verbeteren. Bovendien is, na de invoering van gratis openbaar vervoer in Luxemburg in 2020, de prijs van grensoverschrijdende tickets naar België verlaagd. Ook werd het aantal dagelijkse verbindingen vanuit Luxemburg naar Luik en Arlon verhoogd.

 

“Dit is de richting waarin wij willen blijven werken", besluit Georges Gilkinet. “Zo kunnen we meer reizigers naar de trein lokken. Dat betekent minder files, meer verkeersveiligheid, minder vervuiling en minder impact op het klimaat en de gezondheid. Mijn Luxemburgse collega en ik delen echt de ambitie om van het spoor de ruggengraat van de mobiliteit van morgen te maken! “