Persbericht

België steunt Europese oproep tot energietransitie naar emissievrije voertuigen

België wil een voortrekkersrol spelen in de duurzame transitie van onze samenleving. Ons land heeft de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen, en dat staat ook in het regeerakkoord. Vandaag hebben vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en minister van energie Tinne Van der Straeten mee een oproep ondertekend om op Europees niveau een duidelijke datum vast te stellen voor de geleidelijke stopzetting van de verkoop van nieuwe benzine- en dieselvoertuigen.

Georges Gilkinet: “De manier waarop we ons nu verplaatsen heeft een hoge kost: voor het milieu, de mens, de economie en de volksgezondheid. We betalen allemaal mee en de meest kwetsbaren krijgen de hoogste rekening. We kunnen niet meer afwachten. De regering heeft besloten om actie te ondernemen en er staan duidelijke ambities in het regeerakkoord. Samen met mijn collega Tinne Van der Straeten, minister van Energie, wil ik de oproep ondersteunen om de milieu-impact van de transportsector te verminderen. Door op Europees niveau een duidelijke koers uit te zetten, kunnen fabrikanten innoveren, zodat zero-emissiewagens betaalbaar worden voor wie dat nodig is. Onze mobiliteit 2.0 is gedeeld, veiliger en groener.”  

Lees hier het Franstalige persbericht